سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهنوش کثیری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ر یزی توریسم دانشگاه آزاد اسلام
فریبا یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

ارتباط علمی و کارکردی میان جغرافیا و فعالیت های گردشگری از آنجا ناشی می شود که جهانگردی فعالیتی است که در بستر مکان شکل گرفته و تداوم می یابد و مکان یکی از ارکان دانش جغرافیا می باشد. جاذبه های طبیعی و اقلیم های متفاوت جغرافیایی به همراه میراث تمدن بشری و تنوع قومی و نژادی دستمایه های ران قیمتی را در حوزه ی گردشگری و اقتصاد برای انسانها به ارمغان آورده است که بهره برداری از آن مستلزم فراهم نمودن شرایط مختلفی می باشد. صنعت توریسم حدود ۲۰۰ میلیون شغل ایجاد می کند و حدود ۱۰% کل مشاغل به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آن وابسته است. از منظر اقتصادی درآمد حاصل از این صنعت پس از صنایع نفت و خدروسازی سومین صنعت درآمد زای هزاره ی جدید محسوب می شود،این در شرایطی است که کشور ایران جهت بازسازی صنایع، سرمایه گذاری و کاهش وابستگی به تولید نفت و افزایش سهم صادرات غیر نفتی و بالاخره ایجاد فرصت های شغلی و رفع کاهش بیکاری جوانان امروزه بیش از هر زمان دیگر به استفاده معقول از توان های گردشگری و اکوتوریستی خود نیازمند است. اشنویه یکی از زیباترین نواحی شمال غربی ایران، واقع در استان آذربایجان غربی است که اخیراً با توجه به نیاز شدید مردم برای گذران اوقات فراغت و استفاده از زیبایی های طبیعت و فرار از آلودگی شهری و استفاده از هوای سالم و پاک طبیعت، مورد توجه قرار گرفته است. هف از انجام این پژوهش تحلیلی برعوامل مؤثر برگسترش اکوتوریسم در اشنویه با استفاده از مدل SWOT می باشد. روش تحقیق، کاربردی و بر اساس ماهیت از نوع تحلیلی و گردآوری اطلاعا ت از طریق مطالعات اسنادی- کتابخانه ای صورت گرفته است. یافت های پژوهش نشان می هد که به رغم وجود ظرفیت های فراوان اکوتوریستی در این شهرستان شایسته است به شکل بهتری از این توان بهره برد.