سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس شیریان – مدیر عامل موسسه آموزش،مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد
مریم جعفری مهر آبادی – مدیر گروه جهانگردی مرکز علمی کاربردی مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگرا
لیلا حبیبی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه تهران
فاطمه سالاروندیان – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تهران

چکیده:

گردشگری و هتلداری به عنوان فعالیتهای چندگانه ،دامنه گسترده ای از مشاغل متنوع با شرایط ویژه ی سرمایه انسانی را عرضه می کنند.در واقع نیروی انسانی برای ارائه ی خدمات گردشگری و هتلداری،یک عامل حیاتی است،و انسان ها به عنوان یک بعد حساس و مهم در راه اندازی و ادره کسب و کار در گردشگری و هتلداری مطرح می باشند.در گردشگری و هتلداری کیفیت خدمات رسانی ،منوط به شایستگی و انگیزش کارکنان است.شایستگی منابع انسانی نیز به عامل یادگیری آنها وابسته است.از آنجا که گردشگری و هتلداری جزءرشته هایی هستند که مشاغل مربوط به آنها به طور مستقیم با آموزش مهارت های ویژه ی آنها ایجاد می شوند،نقشی که آموزش در توسعه منابع انسانی این فعالیتها دارد،بسیار قابل اهمیت است.چرا که منابع انسانی کار آمد در گردشگری و هتلداری_که جزء فعالیتهای انسان محور و بیشترین ارتباط را با انسانها برقرار می کنند_می توانند موجب ارائه ی خدمات با کیفیت و براوردن رضایت مشتریان گردند.