سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرزانه شمشادی – مدرس دانشگاه ،کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد ملایر،ایران
لیلی بختیاری – هیات علمی ، گروه جغرافیا ، دانشگاه پیام نور

چکیده:

صنعت گردشگری و جهانگردی به عنوان یکی ازمهمترین عوامل در توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه به شمار می رود و در واقع یکی از مهمترین کالاهای اقتصادی است که در افزایش در آمد سرانه در کشورها نقش بسیار مهم وبسزایی ایفا می کند لذا بر این اساس از عمده ترین نقاط ضعف و تهدید در بخش صنعت گردشگری و جهانگردی در ایران ضعف سرمایه گذاری و پایین بودن سطح درآمد سرانه بعنوان یکی از شاخص های مهم و تاثیر گذار در توسعه اقتصادی می باشد ، در این میان استان همدان به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری و جهانگردی در ایران با دارا بودن جاذبه های ارزشمند تاریخی و جغرافیایی، شهری مستعد برای جذب و ورود گردشگران داخلی و خارجی می باشد. لذا دراین پژوهش سعی گردیده تا در خصوص نقش صنعت گردشگری و جهانگردی در استان همدان بعد از انقلاب اسلامی تا کنون مباحثی بیان گردد و همچنین وضعیت این صنعت در همدان کنکاش و علل عدم موفقیت متولیان صنعت گردشگری در رسیدن به اهدافی از جمله سرمایه گذاری موفق در بخش صنعت گردشگری مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت به ارائه راهکار ها و استراتژی های پیشنهادی جهت سرمایه گذاری های موفق در بخش صنعت گردشگری و جهانگردی در جهت توسعه اهداف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در این استان پرداخته می شود.