سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نگار دائی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسل
مجتبی حاتمی –

چکیده:

تردد انسان وسایل نقلیه در شهرها جهت رفع نیازهای روزمره، همیشه مشکلاتی چون افزایش تصادفات، ترافیک و آلودگی رابه وجودآورده، به گونه ای که لزوم به کارگیری فناوری اطلاعات و تکنولوژی در شهرها جهت رفع مشکلات و سهولت در انجام امور روزمره حس می شود و به دنبال آن احداث شهرهای الکترونیک، راهکاری موثرجهت تامین رفاه و امنیت اجتماعی و احترام به حقوق شهروندی است. دراین میان برنامه ریزی شهری و شهرداری الکترونیک از جایگاه ویژه ای برخوردار است، زیرا تنها با برنامه ریزی دقیق و مدیریتی قوی می توان به اهداف مربوطه در این شهرها دست یافت. هدایت پروژه شهرالکتریکی کیش و مشهد ودهکده الکتریکی در روستای شاه کوه توسط محققان و برنامه ریزان کشورمان گامی موثر برای ایران دیجیتالی است. هدف این پژوهش، تحلیل و بررسی مزایای شهر، شهرداری و شهروند الکترونیک است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از یافته های این پژو هش می توان به مزایا و تاثیرات مثبت شهرهای الکترونیکی در زمینه خدمات فرهنگی، عمومی اجتماعی، صرفه های اقتصادی و مسائل زیست محیطی اشاره کرد. و همچنین با بررسی جایگاه IT در برنامه ریزی شهری ایران و مقایسه آن با شهرهای الکترونیکی دنیا (مانند سئول) درمی یابیم که شهرهای ایران از جمله تهران، از نقطه نظر برنامه الکترونیک، یکپارچه سازی مدیریت شهری، و… نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد و بایستی با تقویت زیرساخت ها روزبه روز به جایگاه واقعی خود نزدیکترگردد.