سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راحله صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مجتبی حاتمی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری- کارشناس امور شهری استانداری

چکیده:

رشد بی رویه ی شهرها، تراکم جمعیت، دشواری های تردد در محیط های شهری، آلودگی های هوا و ناامنی های اجتماعی، برخی از مشکلاتی است که ذهن صاحب نظران در حوزه های مختلف را به خود مشغول نموده است. لذا به منظور کاهش مشکلات یاد شده، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند مورد توجه قرار گیرد. برای نیل به این مهم نیاز به جامعه ای آماده از لحاظ الکترونیکی می باشد. زمانیکه آمادگی الکترونیکی در یک جامعه به شکلی مطلوب وجود داشته باشد، می تواند زمینه ای برای استقرار اثر بخش شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک باشد. با توجه به ضرورت برنامه ریزی جامع و استراتژیک در راستای تحقق شهر الکترونیک، تدوین و احداث شهرداری های الکترونیک، نیازی اساسی به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر، بررسی شهرداری الکترونیکی و مزایای آن می باشد. رویکرد حاکم بر پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی با ماهیت کاربردی است. یافته های پژوهشی به موارد متعددی اشاره دارد که در پژوهش مشروحاً به آنها پرداخته شده است.