سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد موهبتی – کارشناس معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ایران
سعیده فیضی – دانشجوی دکتری معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذر شهر، ایران

چکیده:

گوناگونی و تنوع در شکل معماری مساکن و بناهای مختلف در نقاطی که از لحاظ شرایط اقلیمی یکسان می باشند، نیاز به بررسی و تفحص در حوزه های پایداری را نشان می دهد. از آنجائی که شرایط اقلیمی موثرترین عامل در شکل گیری شکل معماری و بافت شهری به شمار می رود و به نوعی مهمترین عامل برای ایجاد آسایش افراد در شهر و مساکن نیز می باشد، این مقاله سعی در تحلیل و واکاوی در شاخص های پایدار شهری داشته است. هدف کلی تحقیق حاضر، شناخت ویژگی های شاخص پایدار شهری در مناطق سرد و کوهستانی و تاثیرات شاخص آن در معماری مساکن منطقه، به ویژه شهرستان تبریز بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از روش میدانی برای عکس برداری، مصاحبه با ساکنین و افراد مطلع و….. استفاده شده است. در بخش دیگر تحقیق از روش اسنادی بصورت مراجعه به سایتها، مقالات، کتب و سازمان های مرتبط بهره گیری شده است. در نگاه اول بررسی ها نشان می دهد که در ساخت و سازهای مساکن و نیز شکل معماری بناها، شرایط اقلیمی از دیرباز مورد توجه معماران و سازندگان بوده است. مطالعه ساختمان های موجود در مناطق مختلف شهر تبریز، نشان می دهند که در گذشته به منظور استفاده حداکثر از انرژی های طبیعی و مقابله با عوامل نامساعد محیطی، ملاحظات اقلیمی تا حدودی، البته با توجه به امکانات آن زمان رعایت شده، ولی بنظر می رسد معماری مدرن نوعی گسیختگی با این موضوع دارد و گویی در ساخت و سازهای اخیر، آن ملاحظات اقلیمی گذشته به دست فراموشی سپرده شده و مقابله با شرایط نامساعد اقلیمی به وسیله فناوری های مدرن و صرف هزینه انجام می گیرد که این موضوع نیازمند تلاش هر چه بیشتر محققین و دست اندرکاران امر ساخت و ساز در جهت ارائه راه حل هائی در راستای بهبود این مسأله می باشد.