سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر آذرخش – مدرس رشته ی برنامه ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی کرمانشاه
عزالدین نوریان فر – دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اردشیر آذرخش – دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

اومانیسم مکتبی است فرهنگی و فلسفی که هدف اصلی آن نجات و کمال انسان در جهان است وریشه در قرن چهاردهم میلادی دارد که یک حرکت فکری بوجود آورد که انسان را از سیطره پاپ ها وکلیساهای قرون وسطی خارج ساخت.در این پژوهش هدف محقق تحلیلی بر شاخصه های اصلی تشکیل دهندهی مکتب فکری – فلسفی اومانیسم در کشورهای اروپایی است که به تبع این شاخصه ها ریشه های فکری ایناندیشه در کشورهای در حال توسعه از جمله کشورمان بازشناخته شود .داده های این پژوهش به شیوه ی اسنادی– کتابخانه ای مورد تحلیل واقع شده است.