سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نوذر بزمی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا،
رزگار فتاحی –
عیسی بهاری –

چکیده:

مطالعات اقتصادی در هر برنامهریزی به منظور تدوین برنامههای نوسازی و بهسازی و مشخص نمودن احتیاجات جمعیت و امکاناتی که در این زمینه وجود دارد از اهمیت ویژهای برخوردار است. در واقع یکی از شقوق هر برنامهریزی خصوصاً ناحیه ای و نیز هرگونه توسعهی شهری و منطقهای اطلاع ازوضع اقتصادی آن هاست. بر همین اساس مقالهی پیشرو تحلیلی است بر ساختار اقتصادی اشتغال در استان کهگیلویه وبویراحمد، که ضمن مشخص نمودن انواع اشتغال و ساختار آن، امکان بررسی و تطبیق شاخصهای اشتغال در استان را با هدف گویاسازی تعادل یا عدم تعادل مکانی در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات) را فراهم می سازد . مقاله بر اساس مطالعات کتابخانهای و با بهرهگیری از دادههای آماری که از سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ استخراج شده است و با به کارگیری روش علمی ضریب مکانی(Location Quotient تدوین و نگارش یافته است. با توجه به نتایج حاصله به منظور رفع شکافهای موجود بین بخش های اقتصادی، کاهش بیکاری و توزیع مناسب و متناسب جمعیت شاغل در هر یک از فعالیت های اقتصادی پیشنهاد می شود که تمرکز بخش خدمات را در مرکز استان کاهش دهند و با شناخت و آگاهی از توانها و استعدادهای محیطی و رفع موانع و مشکلات و تنگناهای موجود در سطح شهرستان ها صنایع تبدیلی متناسب با تولیدات کشاورزی و دامداری در این فضاها استقرارو گسترش یابند.