سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان نادری سامانی – دانشجویان کارشناسی ارشد باغبانی گیاهان دارویی دانشگاه ارومیه
طاهره قنبری – دانشجویان کارشناسی ارشد باغبانی گیاهان دارویی دانشگاه ارومیه
زهره جبارزاده – استادیار گروه باغبانی دانشگاه ارومیه
مجید اسدی سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی

چکیده:

انبارداری محصولات کشاورزی امری اجتناب ناپذیر بوده و به یک صنعت مهم در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است ازطرفی به دلیل اثرات مضر مواد شیمیایی برسلامت انسان و محیط زیست استفاده از این مواد در انبار داری با محدودیت هایی روبرو است از این رو یافتن روشهای سالم برای استفاده در تکنولوژی پس از برداشت میوه ها و سبزیها ضروری می باشد این روشها م یتواند شامل استفاده از مواد استخراج شده از گیاهان و جانوران ترکیبات بی ضرر پوشش های گیاهی و انبارهای کنترل اتمسفر باشند دراین مطالعه به بررسی روشهای سالم انبارداری محصولات کشاورزی به منظور کاهش صدمات زیست محیطی و تامین سلامت انسانی پرداخته شده است نتایجحاصل نشان دهنده بهبود و توسعه روشها و تکنیکهای نوین انبارداری محصولات زراعی و باغی می باشد.