سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی چراغی –
زهرا تاراسی –

چکیده:

امروزه گردشگری بهترین محرک رشد اقتصادی برای کشورهایی اس که به دلیل تک محصولی بودن یا محدود بدن منابع انرژی، دارای اقتصادی بی تحرک و آسیب پذیر می باشند، در این میان به منظور توسعه پایدار روستایی و دسترسی روستائیان به درآمدهای پایدار، توسعه گردشگری از جمله راهکارهایی است که می تواند مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد. یکی از مهمترین راهکارهای لازم جهت بهره مندی از مزایای گردشگری در نواحی روستایی انجام برنامه ریزی می باشد. بعد از انقلاب اسلامی و به منظور دستیابی به توسعه روستایی برنامه های زیادی در نواحی روستایی به اجرا گذاشته شد. سالی که در این زمینه مطرح می شود این است که گردشگری روستایی چه جایگاهی در این برنامه ها داشت است. پاسخگویی به سوال مطرح شده هدف تحقیق حاضر میباشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای بوده است.