سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید سعیدا اردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
محمد باقرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

چکیده:

این مقاله به جایگاه ویژه اقتصادی خلیج فارس پرداخته و مزایای آن را در هشت دسته طبقه بندی کرده است . با استفاده از تجزیه و تحلیل سواتSWOT) جایگاه اقتصادی خلیج فارس در ماتریس سوات نشان می دهد که ما باید در استراتژی های فعلی امان تجدیدنظر کرده و استراتژی های جدیدی را مدنظر قرار دهیم . با نگاهی به ویژگیها و منافع خلیج فارس –منابع معدنی، منابع دریایی، منابع کشاورزی، بازار مطل وب تجاری، مناطق و بنادار آزاد تجاری-صنعتی، نقش آبراهی خلیج فارس (حمل و نقل کالا )، تسهیل تجارت بین کشورهای حوزه خلیج فارس و جاذبههای گردشگری – متوجه می شویم که اگر چه این دریا متعلق به کشورهای حوزه آن است اما بخش عمده ای از منافع و مزایای این منبع عظیم اقتصادی، نصیب بیگانگان و کشورهای صنعتی جهان میشود.