سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین حاتمی – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
محمدرضا زارع مهرجردی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مهمترین و پیچیده ترین تحولات اجتماعی جهان در نیم قرن اخیر توسعه شهرنشینی است علم اقتصادی شهری نیز به مطالعه ی اقتصادی مناطق شهری می پردازد در اقتصاد شهری مسائل تخصیص عوامل تولید و توزیع درامد واقعی کالا و خدمات در داخل و بین مناطق شهری به طور علمی بررسی می شود همچنین باید بدانیم کالا و خدمات نه تنهادر داخل یک شهر بلکه بین شهرها چگونه تولید و توزیع می شوند علل پیدایش شهر چیست چرا شهرها رشد و توسعه می یابند ایا رقابتی بین شهرها وجود دارد درباره استفاده از زمین در شهر چگونه تصمیم گرفته می شود ساخت و شکل شهر چگونه است؟ در اقتصاد شهری اقتصاد دانان سعی می کنند با استفاده از ابزارهای اقتصادی مسائل و مشکلات یک منطقه شهری را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند هدف این مقاله بررسی مسائل مربوط به توسعه اقتصاد شهری است و رویکرد حاکم بر پژوهش توصیفی – تحلیلی است نتایج حاکی از آن است که توجه ویژه به اقتصاد شهری منجر به توسعه همه جانبه شهرها می گردد.