سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده سمیه شیخی – کارشناسی ارشد بافت و جنین شناسی ،دانشگاه ارومیه.
عبدالله حسن زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه.

چکیده:

استان کردستان به عنوان منطقه ای کمتر توسعه یافته و حاشیه ای، از آلودگی ها و تخریب های ناشی از رشد سریع و پرشتاب مناطق صنعتی و شهرهای بزرگ بر کنار بوده است. به بیان دیگر مسائل زیست محیطی مربوط به دنیای صنعتی در این استان مشکلات جدی به وجود نیاورده است. ولی در این استان گونه ای از مسائل زیست محیطی وجود دارد که عمدتاً ناشی از توسعه نیافتگی و عقب ماندگی است. شیوه های معیشتی سنتی در این استان اغلب به روالی که از چند هزار سال قبل سابقهداشته، استمرار دارد. این شیوه ها از قبیل کوچروی عشایر و چرای احشام، تا زمانیکه جمعیت های انسانی و دام های اصلی آنها در حد ظرفیت قابل تحمل محیط بود، هیچگونه لطمه ای به منابع محیط زیست استان وارد نمی آورد. ولی امروز این قبیل کوچروی ها، چرای مفرط و بی ضابطه ی پیش از فصل و دیررس احشام بوته کنی، شخم زنی و دیم کاری های بی رویه و … محیط زیست استان را دستخوش تغییرات کرده است و جنگل های بلوط موجود در بخش های غرب و جنوب غربی استان و مراتع مربوط به سایر قسمت ها را مورد تهدید جدی قرار داده است.