سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نجمه کفاش فرخد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی و جنین شناسی جانوری ، دانشگاه ار

چکیده:

تنوع زیستی جوهره ی حیات است . رابطه بین انسان و سایر موجودات زیست کره چنان به هم پیوند خورده است که نابودی یک گونه می تواند یک گزینه از امکانات زندگی انسان را کاهش دهد . تنوع زیستی به معنای قابلیت گوناگونی بین موجودات زنده از هر منبع ، اعم از اکوسیستم های زمینی ، دریایی و دیگر اکوسیستم های آبزی ، همچنین شامل مجموعه های ترکیبات اکولوژیکی آنها می باشد . مطالعات تنوع زیستی ، ۶ محور تنوع ژنتیکی ، تنوع گونه ای ، تنوع نژادی ، تنوع رفتاری ، تنوعاکوسیستمی و تنوع زیستگاهی را بررسی می کنند . در یک اکو سیستم هرچه تنوع گونه ای بیشتر باشد ، محیط پایدارتر و از شرایط خود تنظیمی بیشتری برخوردار است . استان خراسان رضوی ، یکی از بزرگترین حوزه های دارای تنوع زیستی گیاهی و جانوری در سطج کشور پهناور ایران می باشد . تحقیق حاضر به منظور شناخت تنوع زیستی گونه های خزنده (مارها وسوسماری) شاخص استان خراسان رضوی می باشد . بررسی های به عمل آمده شان می دهد این استان دارای ۷۳ گونه خزنده می باشد که از این میان ، مارها و سوسمارها از تنوع زیادی برخوردارند . ۳ مورد از گونه های مورد بررسی در معرض خطر انقراضمی باشند