سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نجمه کفاش فرخد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی و جنین شناسی جانوری ،دانشگاه ار
عبدا… حسن زاده قورت تپه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی ، ایران

چکیده:

تنوع زیستی پایه و اساس حیات زمین را تشکیل می دهد . نسل ما اولین نسلی است که پا به دنیایی گذاشته است که ثروت طبیعی آن که در واقع همان تنوع زیستی گونه های آن است ، به سرعت در حال کاهش است . قسمت عمده ای از تنوع زیستیتا به حال ناپدید شده است . تخمین زده می شود کلیه حیوانات و گیاهان روی کره زمین در طی چند دهه آینده منقرض خواهند شد . تنوع زیستی مهمترین عامل در جلوگیری از انقراض موجودات زنده محسوب می شود . در کشور ایران تنوع اکولوژیک مناطق موجب تنوع زیستی سویه های گیاهی و جانوری ، در مقایسه با اروپا شده است . تنوع فراوانی در میان جانوران کشور به حدی است که می توان ایران را مجموعه ای از پستاندارن مناطق اروپایی ، آفریقایی ، آسیایی و پستاندارن خاص ایران نامید . استان خراسان رضوی نیز یکی از قطبهای مهم تنوع زیستی جانوری و گیاهی کشور محسوب می شود . تحقیق حاضر به منظور شناحت تنوع زیستی جانوری در رده ی پستانداران شاخص استان خراسان رضوی است . با مطالعاتانجام شده ، ۶۶ گونه پستاندار در این استان شناسایی شده است