سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی روانشادنیا – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
رعنا خوشدل نیت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده:

با پیاده سازی ساختار یافته اصول ایمنی، کاهش قابل ملاحظه ای در تعداد حوادث ناشی از کار ایجاد می گردد. بر اساس استانداردهای بین المللی هرحادثه منجر به فوت باعث از بین رفتن ۷۵۰۰ روز کاری می شود و طبق آمارهای بین المللی هر ساله ۶۰ هزار حادثه منجر به فوت در کارگاه های ساختمان سازی کشورها رخ می دهد. گزارش سازمان بین المللی کار در خصوص امکان پیشگیری از % ۹۸ حوادث ناشی از کار در جهان بود که بسیار قابل تأمل است. این تحقیق از نوع کاربردی- تحلیلی بوده و آمار ناشی از حوادث کار در ایران از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دریافت شده از سازمان تأمین اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق روند تغییرات حوادث ناشی از کار در سازمان های مذکور در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ تحلیل گردیده؛ همچنین از شاخص های سه گانه سازمان بین المللی کار و شاخص هایی مرتبط با حادثه جهت تحلیل دقیق تر و مقایسه ی آن ها با یکدیگر، استفاده شده است. علاوه بر این که نتایج حاصل از این مطالعه، تناقضات آماری حوادث ناشی از کار را در سازمان های مذکور نشان می دهد، اما در نهایت سیر صعودی تعداد مجروحین و فوت شدگان ناشی از کار در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ مشهود می باشد