سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت اله یزران پناه – استادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه اصفهان
شهین کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

تغییرات در طول رشد گیاهان و محصولات زراعی یکی از اثرات گرمای جهانی است. مطالعه فتولوژی برای تنظیم برنامه های بهره برداری از گیاهان، مبارزه با آفات گیاهی و جلوگیری از برداشت های بی موقع حایز اهمیت می باشد. هدف این بررسی که مطالعه تغییرات طول دوره رشد مراحل فتولوژیکی پرتقال بوده است از دو نوع داده انجام شده است که شامل: داده های فتولوژی پرتقال از ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب که برگیرنده ی مراحل مختلف رشد و رسیدن پرتقال در یک دوره آماری ۱۰ ساله بوده است. و داده های هواشناسی روزانه ایستگاه سیتوپتیک داراب. بر اساس نتایج کسب شده طول دوره رشد و رسیدن پرتقال در طی سالهای دوره آماری تغییر کرده است و یک سیر کاهشی را طی کرده است. مراحل رشد رویشی و رسیدن پرتقال شامل ۶ مرحله است که به صورت مرحله به مرحله این نتایج کسب شده: طی مراحل ۲، ۴ و ۵ روند افزایشی و در طول دوره های ۱، ۳ و ۶ شاهد روند کاهشی بوده ایم. از این نتایج اینطور می توان برداشت کرد که گیاه زودتر از مرحله خواب بیدار شده است و نیازهای حرارتی خود را در زمانی کمتر کسب کرده است و توانسته است مراحل رشد رویشی خود را زودتر آغاز کند. در واقع افزایش درجه حرارت و واحدهای حرارتی می توانند دلیل این زودتر شدن مرحله رویشی پرتقال باشد.