سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد نیاکوثری – استادیار دانشگاه شیراز
سهراب شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده:

فراصوت Ultrasound به امواج صوتی گفته میشود که دارای فرکانسی بیشتر از فرکانس شنوایی انسان هستند حدود ۲۰ کیلوهرتز و بیشتر کاربردهای امواج اولتراسوند بسیار متنوع بوده که از میان آنها می توان به فرایندهای عصاره گیری و استخراج مواد از بافت های گیاهی و حیوانی خشک کردن انجماد غیرفعال کردن میکروارگانیسم ها اشاره کرد انتشار امواج صوت درمواد غذایی باعث انقباض و انبساط های متناوب در بافت ماده غذایی شده که این پدیده به نوبه خود می تواند باعث ایجادحفرات و حبابهای ریز درماده غذایی شود که بلافاصله پس از تشکیل به شدت در خود فرو می ریزند فروریختن آنها باعث ایجاد فشار ودمای بالا بصورت لحظه ای درآن نقطه می گردد تنش ایجاد شده تاثیر گسترده ای برخواص اجزای بافت مانند کشش سطحی ویسکوزیته و نفوذپذیری غشاها دارد.