سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

چکیده:

تحریم های اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم همواره بخشی جدایی ناپذیر از سیاست های دولت آمریکا را تشکیل می داده و این سیاست از زمان پایان جنگ سرد روز به روز شدید تر نیز شده است. همیشه تحریم ها به این صورت انجام شده است که فروش و ترانزیت کالا به کشور تحریم شده, همچنین خرید کالاهای صادراتی آن کشور ممنوع اعلام می شود. در اینجا هدف ما انجام یک مطالعه تحلیلی عملی پیرامون تاثیر تحریم های آمریکا علیه صنایع فوق پیشرفته ایران بوده و علاوه بر این قصد داریم صنایع فوق پیشرفته ایران را از لحاظ آسیب پذیری در برابر تحریم ها درجه بندی کنیم. روش ما در این مطالعه بر مبنای مراحل زیر طرح ریزی شده است : تعیین ویژگی ها، مشخصات و نوع تحریم آمریکا بر علیه صنایع فوق پیشرفته ایران, بررسی این ویژگی ها از طریق آزمایش فرضیه فازی و رتبه بندی راه حل های موجود با فرایندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی.(FAHP)