سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا هوشی – دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار استراتژیک ، دانشگاه صنایع و معادن ایران، مرکز اهواز

چکیده:

درنیم قرن اخیرافزایش جمعیت شهرها شکل گیری کلان شهرها ووجود چالشهایی همچون نبود سیستم مدیریت یکپارچه مدیریت شهری و عدم تعیین منابع درامد پایدار درشهرها مشکلات زیست محیطی عملکرد ضعیف اجتماعی و اقتصادی درمقیاس کلان و عدم تطابق رشد جمعیت با دسترسی به زیرساختهای اساسی مسکن و اشتغال و سایرمعضلات درشهرها نمود عینی پیدا کرده است و این روند بواسطه نبود چارچوب سازمانی توسعه پایدار درشهرها فقدان و برنامه ریزی های راهبردی و درازمدت عدم تناسب طرح های توسعه و درنهایت نبود شاخصهای توسعه پایدار و استراتژی های توسعه درشهرهای کشور می باشد که اگر اقدامی با هدف و برنامه برای مرتفع ساختن آن صورت نگیرد به بحرانی فراگیر تبدیل میشود دراین ارتباط اجرای طرح تدوین استراتژیهای مدیریت شهرداری ها باهدف ایجادسیستم برنامه ریزی استراتژیک تعیین چشم انداز برای رسیدن به توسعه پایدار ایجادشرایط زیست مناسب و ایجادرضایت مندی شهروندان و درنهایت تعیین مبنا و پایه ای برای برنامه ریزی ها فعالیت ها کارکردها و اقدامات شهرداریها و سازمانهای ذیربط شهرداری ها درمدیریت شهرها ضروری می باشد