سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

قاسم رفیعی – مدرس جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

خلیج فارس که منطقه ای با شرایط ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خاص است دارای منابع با ارزش نفت و گاز ومنابع متعدد دیگراست که نقش تعیین کنند ه ای در سرنوشت اقتصاد جهان دارد ؛ که این امر باعث اهمیت یابی آن گشته است. در این تحقیق ابتدا سعی شده با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، پاره ای از دلایلی که نشان از اهمیت خلیج فارس دارد مورد بررسی قرار گیرد؛ س پس با رویکردی اقتصادی به نقش و جایگاه خلیج فارس در عرصه و نظام نوین اقتصاد جهانی پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان از آن دارد که خلیج فارس به عنوان کانون توجه جهان ، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اقتصادی جهان دارد