سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامعلی مظفری – ، عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه یزد
سیدمحمد زارع اشکذری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
الیاس مودت – رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

چکیده:

هوا مهمترین عنصر حیاتی محیط زیست است و آلودگی آن تندرستی و سلامت انسان ها را به خطر می اندازد .توسعه فیزیکی ناموزون شهرها ،محدودیت های محیطی و ا فزایش روز افزون خودروها در سطح شهرها مشکلات آلودگی هوای شهرها را چند برابر ساخته است. شهر بیابانی یزد واقع در حاشیه کویر مرکزی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با مشکلات آلود گی هوا دست به گریبان است ؛که منجر به عدم تعادل های زیست محیطی، ناهنجاری های اجتماعی و روانی شده است. در پژوهش حاضر با ماهیت توسعه ای – کاربردی و روش پیمایشی و کتابخانه ای وضعیت کمی و کیفی آلاینده های متصاعد شده از وسائل نقلیه ساخت داخل و خارج کشور که در سطح شهر یزد تردد داشته، میزان کل آلاینده های تولید شده، توزیع زمانی میزان آلاینده ها در فصول مختلف سال، میزان آلودگی هوا برحسب گروه های متفاوت انواع خودرو و مقایسه آن با میزان استاندارد تعریف شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .که نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که میزان آلاینده های HC,CO,NO,CO2 در فصل تابستان بیش از سایر فصول است و در مرتبه دوم فصل زمستان قرار دارد، سنجش میزان آلاینده های خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی نشان می دهد که اتومبیل ماتیز، هیوندا و انواع دوو نسبت به سایر گروه ها در وضعیت بسیار خوب قرار داشته، و خودروهای پژو، سمند و رنو استاندارد تعریف شده تو سط شورای عالی حفاظت محیط زیست را رعایت نموده و میزان گاز های خروجی سایرخودروها از استاندارد تعریف شده بسیار فاصله دارد