سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آسیه شاکر – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مجتبی حاتمی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

در توریسم اجتماعی و این نوع گردشگری عمدتا هدفهای اجتماعی مردم شناسی و جامعه شناسی و امثال آن نظر است دیدار آشنایان و خویشاوندان نیز از نوع جهانگردی اجتماعی به شمار می آیند عواملی مانند خودنمایی موقعیت اجتماعی به دست اوردن تجربیات لازم برای زندگی بهتر نیز در این تصمیمات موثر می باشد ضرورات مربوط به اخذ این تصمیمات فقط محدود به انتخاب کشوری برای بازدیدن گردد بلکه نوع و وسیله مسافرت نیز دراین امر موثر می باشد بطور کلی وضع اجتماعی مردم مذهب و اعتقادات آنان سیاست دولت مقررات و قوانین نحوه استفاده از مرخصی سطح درآمد سرانه مردم مقررات و ورود و خروج از کشور و امثال آن رابطه مستقیم بین اوضاع و احوال اجتماعی و جهانگردی پدید می آورد.