سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین علی پور – دانشجوی مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها دانشگاه پیام نور ارومیه

چکیده:

دراین مقاله انواع آلاینده های زیستی پایا ، منشا، چگونگی قرارگیری مردم در معرض آنها و تاثیر این آلاینده ها از جمله : Toxaphene , Chlordane , Aldrin And Dieldrin , Mirex , DDT (dichloro-diphenyl-trichlorothane) , HCH(hexachlorocychlohexane), PCB(polychlorinated biphenyls) , HCB(hexachlorobenzene) , Dioxins And Furans بر محیط و سلامت مردم مورد بررسی قرارگرفته است.