سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین فراهانی – استادیارگروه جغرافیا.
زکیه رسولی نیا – کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی.

چکیده:

یکی از اهداف کلان توسعه کاهش بیکاری و توسعه فعالیتهای شغلی درشهرها و روستاهاست توجه به کارافرینی روستایی با نگرشی به مشکلاتموجود دراین نواحی از اهمیت بسیاری برخوردار است بنابراین هدف اصلی این تحقیق تحلیل کارافرینی درنواحی روستایی است ناحیه موردمطالعه دهستان جابرانصار از توابع بخش مرکزی شهرستان آبدانان است روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای میدانی مصاحبه و مشاهده استفاده شده است یافته های حاصل از ای مطالعه نشان نشان میدهد با توجه به راهبردهای رایاه شده جهت توسعه کارافرینی روستایی و همچنین جاذبه ها و موقعیت منطقه زمینههای لازم را برای توسعه کارافرینی درایننواحی را دارا می باشد.