سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رسول مالکی – کارشناس ارشد توسعه روستایی از دانشگاه صنعتی اصفهان
مهرداد پویا – دانشجوی دکتری توسعه سیستمی

چکیده:

نخستین گام در برنامه ریزی شناخت کامل از امکانات و پتانسیل های انسانی و طبیعی است برنامه ریزی در بخش کشاورزی به این جهت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این بخش با امنیت غذایی مردم سروکار دارد و هرگونه رشد و توسعه دراین بخش محرک رشد و توسعه در سایربخشها صنایع و خدمات است دامپروری به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های بخش کشاورزی محسوب می شود که برای برنامه ریزی اثربخش در رابطه با آن شناخت کافی از امکانات و پتانسیل هایانسانی و طبیعی می تواند نقطه آغاز باشد دراین پژوهش با استفاده از آمار آخرین سرشماری عمومی کشاورزی کشور توسط مرکز آمار ایران و با بکارگیری روش اسکالوگرام سطح و رتبه استانهای ایران از لحاظ فعالیت های مربوط به دامپروری تعیین شده است براین اساس دربین ۳۰ استان کشور استانهای خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی خراسان رضوی و فارس به ترتیب درمکانهای اول تا پنجم و درمقابل استانهای قمخراسان شمالی بوشهر و ایلام و چهارمحال و بختیاری به ترتیب در مکانهای بیست و ششم تا سی ام قرارگرفتند درنهایت با توجه به سطح فعالیت های دامپروری استانها پیشنهادها و راهکارهای اجرایی برای رشد و توسعه این فعالیت ها ارایه شده است.