سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوراله عبدی – استادیار و مدیر گروه ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سعید گایکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
مسلم پورمریدی – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری

چکیده:

تیپ های گیاهی حاشیه پلایاها با توجه به نقش آنها در حفاظت خاک حفظ تنوع زیستی و سازگاری گیاهان به شرایط تنش های حاد محیطی اهمیت زیادی دارند گیاهان مناطق کویری به گروه های گیاهی شورپسند گچ دوست، ماسه دوست، استپی خشکی پسند پوشش گیاهی روی سنگریزه ها و خاکهای لس، قلوه سنگها و صخره ها تقسیم می شوند به منظور بررسی تیپهای گیاهی حاشیه پلایاهای ایران از مجموعه گزارش های منتشر شده طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور استفاده شد و با استفاده از معیارهای نوع تیپ های گیاهی گروه های خاک و توپوگرافی تیپ های گیاهی حاشیه پلایاها درمناطق اران اصفهان، اقلید بم و بندرعباس، تربت جام، تهران حاجی آباد زابل سبزواران ، سمنان ، شهر بابک – هرات، طبس، قائن، قم – اراکف گزیک ، گناباد، میناب، نائین، نی ریز و هامون جازموریان تفکیک گردید. برخی از پلایاهای مهم این مناطق عبارت بودند از دریاچه نمک مسیله، باتلاق گاوخونی، کویر اسفندآباد – ابرقو، کویر لوت، حوض سلطان قم، کویر میقان اراک، دریاچه هامون، کویر سیرجان ، کویر طبس، دق محمداباد قائن، دق تنید گزیک، دق ههای پوزه ریگ و حاج اسحاق گناباد، کویر سیاه کوه و چالاب هامورن جازموریان .