سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی باقی – شرکت توزیع برق استان اصفهان

چکیده:

موضوع خصوصی سازی و کوچک سازی دولت در طول دو دهه گذشته یکی از مهمترین مباحث در برنامه های اصلاح ساختاری کشور ب وده است . برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه ی سازمانها و ارتقای بهره وری در قالب کوچک سازی در سالهای اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمانها قرار گرفته و به صور مختلف اجرا شده است . این موضوعی است که در وزارت نیرو و بخش برق نیز بعنوان یکی از استرا تژی های اصلی و کلیدی جهت ارتقا رضایتمندی مشترکین مطرح گردیده است. هر چند برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد کوچک سازی دولت معرفی گردیده اما هنوز سئوالاتی در مورد مسئولیت عمومی دولت در مقابل مردم و پاسخ گویی به آن ها پس از واگذاری ها باقی می ماند. در کشور ما نیز روند برون سپاری رو به افزایش است. این مقاله در تلاش است که ضمن بررسی متون علمی در این زمینه براساس تحقیق میدانی انجام گرفته به این سوال پاسخ دهد که آیا وضعیت پاسخ گویی عمومی بعد از برون سپاری در سازمان مورد نظر بهبود یافته است؟ بدین منظور از روش تحقیق توصیفی با ابزار پرسشنامه و بعضا مصاحبه استفاده شده است . اطلاعات حاصله از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری ، اثبات فرضیه ها مبنی بر بهبود وضعیت پاسخگویی اخلاقی, قانونی و عملکردی پس از برون سپاری را نشان می دهد .