سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد حیدری – دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی
رضا شیرزادی – دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی
راعد پرواز – کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری
سمیه یوسفی – دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی

چکیده:

مقوله کارآفرینی به عنوان موثرترین نیروی بالقوه اقتصادی درتاریخ جهان به صورت بحث انگیزی ازحدود سه دهه گذشته تاکنون ظهوریافته و مطرح شده است همزمان با این مقوله پیشرفت های مشابهی نیز درزمینه اموزش کارافرینی انجام شده است از انجا که دانشگاه ها به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص درجامعه نقش اساسی دارند توجه به مقوله کارافرینی دانشگاهی به توسعه این امر کمکی م یکند آموزش کارافرینی با تحلیل اجزای فرایندکارافرینی کارافرینان را به سوی مخاطره پذیری مسئولیت پذیری همدلی تعاون دیگر اجزای مرتبط با کارآفرینی هدایت می کند به طوریکه با تغییر رویه اهداف ارزشها و باورها امر خطیر کارافرینی دررفتارکاری آنها نهادینه شده و فرهنگ کارافرینی ازاین طریق ارتقا می یابد این مقاله سعی دارد ضمن تبیین ضرورت آموزش کارافرینی موانع و چالشهای پیشروی این امر را درنظام آموزش عالی بررسی و درپایان راهکارهای لازم ارایه دهد.