سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نغمه مبرقعی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
هدی یزدان پناه – دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست

چکیده:

ساماندهی مدیریت و دفع مناسب پسماند امروزه یکی از مهمتریندغدغه های محیط زیستی در جهان به شمار می رود درایران سالانه قریب به هجده میلیون تن زباله تولیدمی شود که نمایانگر سرانه بالای تولید زباله در کشور در مقایسه با میانگین جهانی است یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی به منظور دفع مناسب و بهداشتی پسماند استفاده از قوانی و مقررات مرتبط است تصویب قانون مدیریت پسماند در سال ۸۳ گام بزرگی در راستای بکارگیری این ابزار در دفع مناسب پسمانددر کشور به شمار می رود تا پیش از تصویب این قانون وظیفه تنظیف معابر عمومی و تعیین مراکز دفع پسماند برعهده شهرداری ها بود ودرخصوص مراحل مختلف مدیریت پسماند از جمع آوری گرفته تا حمل زباله به مراکز دفع قانون مدونی وجود نداشت متاسفانه برخی عوامل بازدارنده کارایی مناسبی این قوانین را دچار اخلال نموده است به عنوان مثال ناچیز بودن میزان جریمه ها نادیده گرفتن دیدگاه های تخصصی و علمی در ماهیت قوانین و نتیجه ای بودن قوانین مرتبط با حفاظت از محیط زیست به سبب بروز دیرهنام و با فاصله زمانی عواقب ناشی از الودگیهای محیط زیست از دیگر اشکالاتی است که منجر به کاهش اثربخشی قوانین دراین زمینه شده است از سوی دیگر تمرکز حقوق کیفری براشخاص حقیقی و کم توجهی به اشخاص حقوقی سبب شده اشخاص حقوقی به اصلی ترین عوامل تخریب کننده محیط زیست تبدیل شوند.