سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منوچهر دستفال – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس – داراب
خلیل حاجیابراهیمی – کارشناس ترویج مدیریت جهاد کشاورزی داراب

چکیده:

آب از منابع ضروری برا ی زندگی در کره زمین به شمار می رود کشور ایران با توجه به وضعیت جغرافیایی و اقلیم یخ ود در قسمت معتدل نیمکره شمالی واقع شده که در وضعیت مناسبی از لحاظ منابع اب قرار داد میانگین بارندگی کشور ایران یک سوم میانگین بارندگی دنیا است درکشور ایران بیش از ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می شود در حال حاضر از مجموع ۹۵ میلیارد متر مکعب آب استحصالی در کشور بیش از ۸۷ میلیارد متر مکعب آن در بخش کشاورزی برای آبیاری ۷٫۵ میلیون هکتار سطح زیرکشت آبی شامل ۶٫۳ میلیون هکتار زمین زراعی و ۱٫۲ میلیون هکتار باغ مصرف می شود با توجه به بحرانی بودن وضعیت آب در شهرستان داراب این بررسی تحلیلی صورت گرفته و به علل بروز پدیده خشکسالی و راهکارهای پیشنهادی دراین زمینه پرداخته است.