سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه خلیلی ارجمندی – آموزگارآموزش وپ رورش شهرستان شاهرود
زهرا امیری – کارشناس ارشد مدیریت جهاد کشاورزی
ارینب عزیزالهی – کارشناسان کشاورزی شهرستان سلسله
نسیبه عزیزالهی –

چکیده:

درجهان امروز علیرغم پیشرفت های تکنولوژیکی چشمگیردربخش کشاورزی هنوز هم نیروی فکر و توان جسمانی زنان به عنوان یکی ازتاثیر گذارترین فاکتورهایتولید درجامعه دهقانی و خردمالکی کشور محسوب می شود زنان نه فقط بهعنوان کارگران مزرعه بلکه به عنوان مدیران و تصمیم گیرندگان شایسته و خوش ذوق درتامین غذا افزایش تولید و بهبود شاخص حداکثر استفاده از منابع آب نقشی بسیار مهم و قابل توجه دارند ۶۰ فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته کشاورزی را زنان تشکیل داده و حدود ۷۰ درصد جمعیت فعال درتولید سبزی و سیفی و حدود ۱۰۰ درصدجمعیت فعال درتولید محصولات لبنی و دامی به دست زنان صورت میگیرد و این نشان دهنده لزوم توجه عمیق و جدی به این بخش است حضور کارشناسان زن به عنوان مهندسین ناظر و تقبل ارایه راهکارها و نظارت برتولید درزیرمجموعه های شهرستانی بیانگر وجود توانمندی های علمی و عملی مهندسین جوان و علاقمند زن است و البته هیچگاه جنسیت آنها باعث نشده که درمیدان رقابت تولید بازمانند از جمله موارد عینی درسطح شهرستان که نشان دهنده قابلیت های مدیریتی زنان درعرصه تولید است میتوان به انتخاب یک زن به عنوان باغدار نمونه درتولید سیب پرورش زنبور عسل کسب مقام اولی طی دوسال درسطح استان درپرورش گاو شیری مدیریت صحیح برکشت انتظاری نخود افزایش تولید به میزان دوبرابر نسبت به شرایط دیم کشت گیاهان دارویی موسیر گل گاوزبان اسفرزه زوفا و شوید پرورش قارچ خوراکی با حداقل امکانات و استفاده از ضیاعات کشاورزی و بهره گیری از راهنمایی های کارشناسان پرورش بوقلمون گوشتی تولید خیار و… اشاره کردکه توسط زنان صورت گرفته است.