سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم آذین مهر –
عبدالرضا بهره مند –
آتنا کبیر –

چکیده:

درکناررودخانه های بزرگ آب کافی برای مصارف شهری صنعتی و ابیاری مزارع وجود دارد ازا ین رو سهم زیادی ازپیشرفت مراکز توسعه شهری صنعتی و کشاورزی واقع درامتداد رودخانه ها ناشی ازجریان آب رودخانه ها می باشد دربرابر منافع ذکر شده وقوع سیلابهای مهیب دررودخانه تهدیدی برای تاسیسات احداث شده درمجاور آن محسوب میگردد برای پیشگیری خسارات ناشی ازوقوع سیلاب می بایست احتمال وقوع و بزرگی سیلابهای مهم را براورد نموده و با به کارگیری روشهایمناسب و تاسیسات خاص اثرات سیلاب را کنترل کرد که به جهت طراحی و ساخت سازه های بررسی حرکت موج سیل و پیش بینی ارتفاع اب درمحلهای بحراین و مشخص از مسیر روداخنه ها بسیار مهم است و به همین دلیل پیش بینی تغییر ارتفاع سیل درمخازن و رودخانه ها ازطریق روندیابی صورت میگیرد