سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم السادات مهدی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

چکیده:

شهرستان دزفول به لحاظ شرایط اقلیمی خاک مناسب و آب آبیاری کافی دارای توانمندیهای بالقوه بسیاری درامرصادرات مرکبات می باشد اما صادرات این محصول مستلزم دارا بودن کیفیت لازم و استاندارد مطلوب ازنظر پاکیزگی ازسموم آفات و بیماریها می باشد دراین مقاله مروری اجمالی بردو آفت مهم مرکباتمنطقه بنامهای شپشک آرد آلو مرکبات Pseudococcus citri و شپشک استرالیایی Icerya purchasi وطریقه کنترل بیولوژیک معمول این آفات دردزفول صورت گرفته است این آفات توسط دو کفشدوزک که درانسکتاریومهای همین شهرستان پرورش داده می شوند کنترل شده که درصورت استفاده مداوم و علمی از آنها قابلیت جذب و یا به حداقل رساندن استفاده از سموم درکنترل این دو آفت و ارتقا درجه کفی محصولات را شاهد خواهیم بود.