سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحسن هاشمی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
محمدجواد کارگربیده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

بشر با پیشرفت فناوری رایانه ای درثبت وذخیره سازی داده ها و پردازش آنها گامی بزرگ جهت کسب دانش برداشته است کتابخانه ها و موسات آموزشی با مشکل مدیریت کارآمد بارسنگین داده ها که دائما نیز درحال افزایش است روبرو هستند نرم افزارهای کامپیوتری به کارگرفته شده برای این منظور غالبا فقط برای پرس وجوهای معمولی و پشتیبانی از مسائل مدیریتی و برنامه ریزی کوتاه مدت اداری جوابگو هستند درحالیکه درعمق درون این حجم داده ها الگوها و روابط بسیار جالبی میان پارامترهای مختلف بصورت پنهان باقی میماند داده کاوی یکی از پیشرفت های اخیر درحوزه کامپیوتر برای اکتشاف عمیق داده ها است داده کاوی توزیع شده درعین حال که به عنوان راه حلی کلیدی برای مشکلات اصلی پیش روی داده کاوی مطرح می باشد خود سرمنشا چالشها و مسائل متعددی گردیده است حل موثر این مشکلات منجر به استفاده هرچه بیشتر از داده کاوی و ایجاد امکانات جددی و بهره برداری از پتانسیلهای موجوددر قلمروهایی خواهد شد که علیرغم نیاز مبرم بهداده کاوی استفاده بسیار محدودی از آن به عمل می آورند.