سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین یغفوری – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان
واحد آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

صنعت توریسم با درآمد سالانه نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد دلار درجهان یکی از مهمترین پدیده های قرن حاضر است که علاوه برفقرزدایی عدالت گستری و اشتغال زایی درآمد بالایی را ایجاد کرده و برای فقرا نیز ایجاد شغل می کند براساس آمار منتشره سازمان جهانی توریسم تعداد گردشگران درسطحجهان از سال ۱۹۵۰ تاکنون ۳۶ برابر شده است بطوریکه از ۲۵ میلیوننفر در سال ۱۹۵۰ به حدود ۱۰۱۸ میلیون نفر درسال ۲۰۱۰ افزایش یافت دراین بین گردشگری برای ایران که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد می تواند به عنوان راه حلی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی باشد گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پیدا کرده به یک صنعت بدل شده بطوریکه از آن به عنوان صادرات نامرئی که مرکز اقتصادی آن درشهرها است نام می برند دراین میان شهر اردبیل نیز به دلیل شرایط خاص جغرافیایی خود دارای استعدادهای فراوانی در زمینه گردشگری می باشد لذا پژوهش پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از مدل برنامه ریزی استراتژیک swot به ارایه استراتژی ها و راهبردهای موثر در توسعه شهربا استفاده از گردشگری شهر پرداخته است