سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی موحد – استادیار جغرافیا و برنامه ریزیشهری
گل آفرین ملکی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
زهرا صیادی – کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده:

امروزه گردشگری یکی ازمنابع اصلی درآمد ملی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه بهویژه کشورهای جنوب شرقی اسیا را تشکیل میدهد براساس پیش بینی کارشناسان اقتصادی صنعت توریسم با گردش سرمایه حدود ۹۰۰ میلیارددلاری درسال ۲۰۰۹ رتبه سوم ازنظر گردش سرمایه درمیان سایرفعالیت های اقتصادی را خواهد داشت این درحالی است که ایران علیرغم آنکه به دلیل برخورداری از منابع سرشارمحیطی و بهره گیری از پشتوانه غنی تاریخی فرهنگی چندهزارهساله ازقابلیت ویژه ای درتوسعه صنعت گردشگری برخوردار است لیکن تا کنون نتوانسته سهم شایسته ای از این گردش سرمایه را بدست آورد گرچه انتظارمیرود دربرنامه پنجم و پس از آن تا تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ بیش ازگذشته شاهد تحولی سازنده دراین زمینه باشیم سیستان و بلوچستان و بویژه ناحیه گردشگری زاهدان نیز گرچه تاکنون از جایگاه شایسته ای حتی درسطح ملی دراین ارتباط برخوردا رنبوده ولی با توجه به طرح ها و برنامه هایی که درطرح جامع گردشگری استان دراین خصوص دیده شده درصورت تحقق آنها قطعات شاهد ارتقا کارکردهای گردشگری و توسعه آن دراستان و ناحیه گردشگری زاهدان خواهیم بود