سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حاتمی – کارشناس ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگ
مجتبی حاتمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دا

چکیده:

یکی از مهمترین و پیچیده ترین تحوّلات اجتماعی جهان در نیم قرن اخیر توسعۀ شهرنشینی است. علم اقتصاد شهری نیز به مطالعه ی اقتصادی مناطق شهری می پردازد. در اقتصاد شهری مسائل تخصیص عوامل تولید و توزیع درآمد واقعی (کالا و خدمات) در داخل و بین مناطق شهری، به طور علمی بررسی می شود. همچنین باید بدانیم کالا و خدمات نه تنها در داخل یک شهر، بلکه بین شهرها چگونه تولید و توزیع می شوند، علل پیدایش شهر چیست، چرا شهرها رشد و توسعه می یابند، آیا رقابتی بین شهرها وجود دارد، درباره استفاده از زمین در شهر چگونه تصمیم گرفته می شود، ساخت و شکل شهر چگونه است؟ در اقتصاد شهری، اقتصاد دانان سعی می کنند با استفاده از ابزارهای اقتصادی، مسائل و مشکلات یک منطقه شهری را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. همچنین تئوری های اقتصاد خرد و کلان هر دو برای حل و فصل مسائل و مشکلات شهری مورد استفاده قرار می گیرند. هدف این مقاله بررسی مسائل مربوط به توسعه اقتصاد شهری است و رویکرد حاکم بر پژوهش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن است که توجه ویژه به اقتصاد شهری منجر به توسعه همه جانبه شهرها می گردد