سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رضا اسماعیل پور – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
رمضانعلی مباشرامینی – استاددانشگاه گیلان
فاطمه کریمیان – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
سیده سکینه میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعاتدرراستای تحقق اهداف سازمان ازمهمترین مباحثی است که دردهه های اخیرمورد توجه مدیران سازمان های پیشگام بودها ست این موضوع تحت عنوان همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کارمطرح است باتوجه به محیط رقابتی و متلاطم کسب و کارجهت بقای حضوردریک صنعت نیاز به داشتن راه کارهای عملی و استراتژیهای مشخص و مدون ضروری به نظر می رسد با وجود اهمیت این موضوع بازهم شاهد شکست های متعدد شرکت هادراین حوزه هستیم یکی از دلایل نرخ بالای شکست برنامه ریزی استراتژیک درسازمان ها توجه بیش ازحد به یک عامل و عدم توجه کامل به سایرعوامل سازمانی می باشد مدل لوفتمن یکی ازمهمترین مدلهای مطرح دربحث همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار میب اشد و اساس کار این تحقیق را تشکیل میدهد لذا پرسشنامه ای براساس ۶ عامل مطرح دراین مدل طراحی گردید تا میزان اهمیت عوامل همسویی استراتژیک را درصنعت قطعه سازی خودرو نشان میدهد.