سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محبوبه پیرمرادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

اکوتوریسم یعنی گردشگری دردامن طبیعت اکوتوریسم شکلی ازتوریسم است که برای دیدار از تاریخ طبیعی ناحیه انجام میگیرد اکوتوریسم یعنی دیدار از ناحیه توسعه نیافته با هزینه کم ولی پرازاحساس شادی و نشاط منطقه فریدونشهر درواقع یکی از شهرهای اکوتوریسمی است با وجود داشتن آبشارهای زیبا و چشمه جاری و همچنین با وجود دشت لاله های واژگون یکی از مکانهای گردشگری محسوب میشود سوال اصلی دراین پژوهشعبارت است از این که آیا منطقه فریدون شهر با داشتن جاذبه های اکوتوریسم می تواند عامل پیشرفت گردشگری دراین منطقه شود؟ دراین تحقیق روش مطالعه توصیفی تحلیلی و علی می باشد و هدف ازاین پژوهش شناخت اجمالی مکانهای طبیعی حائز اهمیت منطقه فریدونشهر و بررسی وضعیت مکانهای گردشگری موردن ظر از لحاظ امکانات تاسیسات تسهیلات درنهایت مشکلات گردشگری میباشد نتایج این پژوهش نشان میدهد که منطقه فریدونشهر با داشتن جاذبه های اکوتوریسم و همچنین با ایجاد امکانات و تسهیلات رفاهی می تواند برای گردشگری مناسب باشد.