سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و عضو باشگاه پژوهشگرا

چکیده:

فعالیتهای مربوط به توریسم یا گردشگری، یکی از عظیم ترین و بزرگترین صنعت دنیا محسوب می شود. انتظار می رود که در قرن حاضرنیز این صنعت پیشتاز بوده و سیر رو به پیشرفت آن ادامه یابد. جهانگردی یک قدرت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی بزرگ است. طبیعت جهانگردی و گردشگری در هر جامعه ای، از عوامل پیچیده و در هم بافته سیاسی، اقتصادی و همچنین ویژگی های جغرافیایی تاثیر فراوان می پذیرد و دیگران را مجذوب خود می کند. مزایا و منافع اقتصادی حاصل از گردشگری، جلوه های جغرافیایی و ویژگی های مفرح آن بسیار جالب توجه است و بیشتر مطالعات و تحقیقات انجام شده به این موارد پرداخته اند. اما تلاشها و پژوهشهای صورت گرفته در زمینه امنیت و ابعاد زیست محیطی گردشگری تا به حال نتوانسته در راستای توسعه پایدار گردشگری، موفقیت چندانی به دست آورد. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل امنیت و ابعادزیست محیطی گردشگری جهت نیل به توسعه پایدار گردشگری می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. از یافته های پژوهش می توان به نقش آموزش پلیس به عنوان اصول زیر بنایی در اکوتوریسم پایدار، و نقش سازنده و مثبت پلیس آموزش دیده در جلوگیری از تخریب محیط زیست گردشگری، نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار گردشگری و … اشاره کرد