سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر مدیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسرین شیرالی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات اذربایجان شرقی

چکیده:

همگام با پیشرفت تکنولوژیکی امنیت اطلاعات از اهمیت فوق العاده ای برخوردا رشد نمونه ای از این حملات استاکس نت می باشد و درحقیقت بدافزاری است که دارای پخش وسیع درکشورمان می باشد نظر به این گستردگی سعی داریم در این مقاله تحلیلی جامع براین بدافزار داشته باشیم با مقایسه ی نوع حمله ی این بدافزار با بدافزارهای پیشین خواهیم دید که استاکس نت بدافزاری است که سیستمهای صنعتی را تحدید می کند نقاط ضعف موجوددر نرم افزارها که با استفاده از آنها این بدافزار اجازه ی انتشار می یابدرا بررسی کرده و مرور کاملی برنحوه پخش این کرم ویندوز خواهیم داشت.