سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید اسدی سامانی – دانشجویان کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی دانشگاه ارو
اباذر خلجی زواجر –
نفیسه –
محمد محمدعلیزاده – کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر

چکیده:

کشورپهناور ایران درمنطقه خشک و نیمه خشک قرارگرفته و با توجه به شرایط توپوگرافی دارای اقلیمی متنوع می باشد از این رو زراعت درمناطق دیم هرازگاهی دچار مشکلات خشکی و سرما می شود وجود شرایط خاص آب و هوایی و تعداد اقلیم زراعت در مناطق دیم را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است درمواقع خشکسالی با تغییر شرایط محیطی وضعیت تولید به شدت تحتتاثیر عوامل جوی قرارگرفته و موجب کاهش محصول می شود در مطالعه حاضر تاثیر تنش خشکی روی عملکرد چند گونه گیاه مورد بررسی قرار گرفت که بطور کلی نشان داد کم آبی در گیاهان بصورت علایمی مانند توقف رشد کوچکتر شدن برگ کوتاه شدن فاصله میان گره ها بدشکل شدن برگ ها سوختگی حاشیه برگها و ریزش برگ در گیاهان حساس به ریزش برگ مشاهده می شود و در محصولات کشاورزی باعث کاهش چشمگیری در میزان محصول می گردد.