سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی حیدری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رهام رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

مساله هویت یکی ا زمسائل جدی جوامع امروز درفرایند جهانی شدن است که از جنبه های مختلف قابل بررسی است یکی از جنبه های مهم این امر را می توان درشهر و فضاهای شهری ره گیری نمود. درنوشتار حاضر ضمن بررسی مفاهیم هویت و هویت شهری معیارهای ارزیابی این امر تدوین گردیده است دراین میان بردو نکته مهم درزمینه هویت شهری تاکید شده است که عبارتند از سکون / تحول هویتی و فردیت / انسجام هویتی درفضای شهری به این منظور سه محور از سه دوره تاریخ معاصر ۱۰۰ ساله اخیر درشهرشیراز انتخاب شده و مورد بررسی قرارگرفته اند این سه محور عبارتند از محورهای کریم خان زند انقلاب مشیرفاطمی و عفیف آباد به این ترتیب با بررسی بخشهایی از جداره های این سه محور برمبنای مشاهدات میدانی به ارزیابی معیارهای سکون /تحول و فردیت /انسجام پرداخته شدهاست. نتیجه بررسی آن استکه با نزدیکتر شدن به دوران حاضر اولا وابستگیهای فرمی و هویتی به بسترهای تاریخی و فرهنگی درناهای ساختمان ها درشهرشیراز به سرعت رو به کاهش نهاده است و به نوعی فراتر از تحول به حدی از گسست تاریخی رسیده است.