سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

جبار سلیم منش –
کامران نظری –
بهمن شفیعی –
زینب رستمی –

چکیده:

امروزه به دلیل اثرات چشمگیری که فعالیت های گردشگری دراقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران برجای می گذارد توجه فراوانی به این زمینه ازفعالیت معطوف می گردد شهرستان اسلام اباد غرب با وجود قابلیت ها وپتانسیلهای گردشگری فراوان همچنان برای گردشگران نااشناست لذا شناخت جاذبه های گردشگری این شهرستان و برنامه ریزی متناسب با شرایط ویژه جغرافیایی ضروری به نظر می رسد به این منظور درمقاله حاضر با استفاده ازروش توصیفی و تحلیلی و با مدل راهبردی SWOT و همچنین مطالعات میدانی به تعیین نقاط قوت ضعف به ارایه استراتژی و راهبرد درجهت توسعه گردشگری درفرصت ها و تهدیدها پرداخته شده است پساز بررسی اطلاعات جمع آوری شده موانع مانند کمبود امکانات درکنار سایرجاذبه ها ضعف تبلیغات بی توجهی به زیرساختهای جذب گردشگر دراین شهرستان مشخص و به ارایه راهکارهای در جهت توسعه گردشگری مثل استفاده ازشیوه های نوین تبلیغات ایجاد امکانات رفاهی درشهرستان اسلام اباد غرب پرداخته شده است.