سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

رضا دلاوری – رییس گروه بهسازی نیروی انسانی استانداری قم و دانشجوی دکترای جامعه شنا

چکیده:

موانع سیاسی و فرهنگی بخصوص فرهنگ سیاسی حاکم برجامعه ازموانع خلاقیت درسازمانهای کشورمی باشد عواملی همچون ساخت سیاسی قدرت ونوع نظام سیاسی بوروکراسی و نظام اداری سنت گرایی قانون گریزی و رابطه مداری تحجر و مطلق نگری ترس از انتقاد و شکست عدم تمرکز ذهنی انتقال ناپذیری عدم اعتمادبه نفس نوع فرهنگ سیاسی و فرهنگ سیاسی عامه محیط سیاسی قانونی خودسانسوری محافظه کاری و ترس از تغییر و حفظ وضع موجود عادات و آداب غلط فرهنگی اجتماعی خلاقیت کشی ازمهمترین موانع فرهنگی سیاسی خلاقیت و کارافرینی درجامعه ایرانی می باشد همچنین عدم ثبات مدیریت و عدم شناخت بسیاری از مدیران اززیرمجموعه خود و ترس ازتغییر و حفظ وضع موجود نداشتن دانش و مهارت کافی وابستگی و جمود فکری نداشتن تعهد و صبروحوصله و نگاه کوتاه مدت و به حاشیه راندن افراد خلاق و ایده های نو ازعوامل عدم وجود خلاقیت درسازمان های ایرانی می باشد.