مقاله تحلیل گفتمان انتقادی سخنان دولت مردان ایران و آمریکا در مشروعیت بخشی به دولت های خویش: تحقیق موردی سخنان امام خمینی و جورج بوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در جهانی رسانه از صفحه ۶۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل گفتمان انتقادی سخنان دولت مردان ایران و آمریکا در مشروعیت بخشی به دولت های خویش: تحقیق موردی سخنان امام خمینی و جورج بوش
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گفتمان
مقاله مشروعیت سیاسی
مقاله تحلیل گفتمان انتقادی
مقاله ایران
مقاله ایالات متحده آمریکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: نرگسیان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: کیامنفرد منیژه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظم گفتمانی حاکم بر سخنان دولتمردان در عرصه بین الملل در تصویر سازی از مشروعیت دولت شان در پی آن است که با شکل دهی گفتمان خود تصویری مثبت از اعمال حاکمیت خود ارائه نماید. گفتمان دولتمردان برای کشف روابط و مناسبات قدرت (اقتدار) در جهت بازتولید و حفظ ساختارهای اجتماعی و سیاسی خود و همچنین مشروعیت بخشی به اعمال حاکمیت خودشان تحلیل شده است. در این راستا، دولت ایالات متحده آمریکا با زبان قدرت و خشونت و دولت ایران با حمایتهای مردمی و با زبان اقتدار سعی در ارائه تصویری مثبت از خود و مشروعیت بخشی به دولت و اعمال حاکمیت خود در محافل بین المللی دارند. نویسندگان این مقاله به مطالعه و مقایسه گفتمان دولتمردان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با روش تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گفتمان دولتمردان جمهوری اسلامی ایران، گفتمان تکثرگرا بوده است در حالی که گفتمان دولت مردان ایالات متحده آمریکا، گفتمان توطئه و انحصارگرا بوده است.