مقاله تحلیل کیفی رودخانه قزل اوزن در حوضه آذربایجان شرقی به کمک شاخص کیفی آب NSF که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۱۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل کیفی رودخانه قزل اوزن در حوضه آذربایجان شرقی به کمک شاخص کیفی آب NSF
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل اوزن
مقاله آبگیر سد
مقاله شاخص کیفی آب
مقاله NSF
مقاله پساب های شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش نظر علی
جناب آقای / سرکار خانم: نصرآبادی تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رودخانه قزل اوزن از ارتفاعات چهل چشمه استان کردستان سرچشمه گرفته و پس از جذب رودخانه های متعدد در جنوب استان گیلان به رودخانه شاهرود پیوسته و تشکیل رودخانه ای به نام سفید رود می دهند و در نهایت به دریای خزر می ریزد. این رود از جهات مختلف مورد توجه است، نخست اینکه رودخانه قزل اوزن در پایان حوضه آذربایجان شرقی به دریاچه سد شهریار ختم می شود و دوم اینکه بر دریاچه سد سفید رود و در نتیجه زیست بوم این دو آبگیر اثرگذار است، از طرفی خود رودخانه نیز به عنوان یک تالاب دارای ارزش و اهمیت است. بررسی شاخص کیفی آب NSF که نتایج آن بصورت خیلی بد، بد، متوسط، خوب و عالی گزارش می شود، بررسی در هشت ایستگاه در حوضه آبخیز قزل اوزن در استان آذربایجان شرقی در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در دو فصل کم آبی (تابستان) و پرآبی (زمستان)، نشان می دهد که در فصل کم آبی در ایستگاه دوم کیفیت آب رودخانه بد است، که به ویژه کدورت و BOD5 از عوامل اثرگذار آن می باشند، در ایستگاه یک (آیدوغموش) و سه (شهرچای) در هردو فصل و در ایستگاه هشت (قزل اوزن) در فصل کم آبی، کیفیت آب رودخانه خوب است که مجددا همین دو پارامتر اثرگذارترینند، بنابراین کنترل این دو پارامتر مخصوصا با کنترل ورود آب باران و فاضلاب به رودخانه بسیار مفید خواهد بود. در فصل پرآبی در ایستگاه هشت و در مابقی ایستگاه ها در هر دو فصل شاخص کیفی متوسط است. در هیچ فصلی و در هیچ ایستگاهی شاخص در حد خیلی بد و عالی قرار نمی گیرد. در اکثر ایستگاه ها کیفیت آب در فصل پر آبی بهتر از فصل کم آبی است و همچنین TS در هر دو فصل نقش کاهنده کیفیت آب را دارد و مراقبت از رودخانه به منظور کاهش ورود آلودگی TS به آن ضرورت می یابد. تاثیر کلیفرم مدفوعی بر کاهش کیفیت آب نیز نشان از آلودگی احتمالی رودخانه با پساب های شهری است که نیازمند کنترل است. در مجموع آب این رودخانه در اکثر موارد بدون تصفیه قابل شرب نیست، اما مناسب اهدافی همچون شرب ماهیان غیر حساس، شرب احشام، کشاورزی و مقاصد تفریحی می باشد.