مقاله تحلیل کمی مقاله های مرمت در نشریه های ترویجی – تخصصی کشور از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل کمی مقاله های مرمت در نشریه های ترویجی – تخصصی کشور از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشریه های ترویجی
مقاله تحلیل آماری
مقاله مرمت
مقاله محتوای موضوعی
مقاله ماهیت مقاله ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفر فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فریال
جناب آقای / سرکار خانم: اسدپور علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نشریه های تخصصی و ترویجی بنابر خوانندگان متعدد خود، از این توانایی برخوردارند که بستر مناسبی را برای افزایش دانسته های علمی و یافته های تجربی در حوزه مرمت بناها و بافت های تاریخی فراهم آورند. از این روی، بررسی این نشریات از جهت محتوا و تعداد مقالات چاپ شده در آنها می تواند تصویری آشکار از این حوزه را به مخاطبان، متولیان نشر و پژوهشگران نشان دهد.
در این نوشتار، تلاش برآن بوده تا مقالات منتشر شده در ۹ نشریه ترویجی – تخصصی «مرمت، معماری و شهرسازی» که یکی از نشریات پرشمارگان کشور است، در بازه زمانی ده ساله (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰) بررسی شوند. روش تحقیق در این پژوهش، آماری – تحلیلی در بستری پیمایشی است. برای تحکیم نتایج پژوهش نیز از ثبت نظرات متخصصان با تکمیل پرسشنامه استفاده شده است.
مقالات منتشر شده در سه زیرگروه؛ ۱٫ مبانی نظری مرمت، ۲٫ تجربیات مرمت و ۳٫ معرفی آثار واجد ارزش مرمتی در ایران و سایر نقاط جهان بخش بندی شده اند. ضمن اینکه کلیه مقالات در دو حوزه: مقالات تالیفی و ترجمه ای نیز طبقه بندی گردیده اند.
نتایج به دست آمده از این پژوهش، نشان دهنده سهم بسیار اندک (%۱۰٫۰۳) مباحث مرمت در نشریه های مورد بررسی است. همچنین، بیشتر مقالات (%۵۶٫۰۹) به حوزه مباحث نظری مرمت اختصاص داشته اند. معرفی تجارب مرمت و آثار واجد ارزش در ایران (%۳۸٫۴۱) و جهان (%۵٫۵) به ترتیب در جایگاه های بعدی بودند. افزون بر اینها، مقالات تالیفی رشد فراوانی را در برابر سیر نزولی مقالات ترجمه ای در ده سال اخیر داشته اند.
با این حال بررسی روند کنونی، امکان پیش بینی مشخصی از وضعیت مباحث مرمت در نشریات را فراهم نمی آورد. البته، حرکت رو به رشد مقالات مرتبط با حوزه مباحث نظری، در آینده هم می تواند، نشان دهد که مقالات مبانی نظری مرمت درصدر تعداد مقالات منتشر شده در زمینه مرمت قرار داشته باشد. راه اندازی نشریات الکترونیکی و ترغیب بخش خصوصی به انتشار نشریات ادواری، بخشی از پیشنهادهای نگارندگان این نوشتار است که متخصصان این امر نیز اجرای آن را تایید کرده اند.