مقاله تحلیل کارکردی تقسیمات کشوری در اجرای برنامه های آمایش سرزمین با تاکید بر ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در برنامه ریزی منطقه ای از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل کارکردی تقسیمات کشوری در اجرای برنامه های آمایش سرزمین با تاکید بر ایران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقسیمات کشوری
مقاله آمایش سرزمین
مقاله سازماندهی فضا
مقاله برنامه ریزی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازماندهی سیاسی فضای هر کشور در قالب تقسیمات کشوری به اجرا در می آید. تقسیمات کشوری از مهم ترین عواملی است که یک نظام سیاسی باید برای تهیه و اجرای برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فضایی، زیست محیطی و همچنین اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. از جمله این برنامه ها، برنامه آمایش سرزمین است که به منظور رفع نابرابری ها و ایجاد تعادل فضایی در بسیاری کشورها تهیه و اجرا می شوند. در این تحقیق که از نوع بنیادی است با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید و سپس با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مساله پرداخته شد، که تقسیمات کشوری چه نقشی در اجرای برنامه های آمایش سرزمین ایفا می کند و عملکرد تقسیمات کشوری ایران در این راستا به چه نحو بوده است؟ نتیجه بررسی ها نشان داد که تقسیمات کشوری از سه جهت عمده: ۱ ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی ۲ ایجاد یک مبنا و بستر برای برنامه های آمایش ۳ مکانیسم اجرای برنامه های آمایش از طریق تمرکززدایی می تواند در اجرای طرح های آمایش سرزمین موثر باشد. از طرف دیگر تقسیمات کشوری ایران بدلیل ناهمگن بودن حوزه های تقسیماتی و به تبع آن عدم انطباق با الزامات منطقه ای و همچنین سیستم حکومتی متمرکز که موجب تمرکز جمعیت و فعالیت ها در مرکز و عدم تعادل در ابعاد مختلف در سطح سرزمین شده است، نتوانسته کارایی لازم را در تهیه و اجرای برنامه های آمایش داشته باشد.